วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการ“นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ“นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ”เพื่อปลูกฝังให้ ผู้ขับรถมีจิตสำนึกในการขับรถที่ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมี นายอดิเรก แตงทอง ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับความร่วมมือจาก ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฉะเชิงเทรา สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา และบริษัท สมชัยแปดริ้ว มอเตอร์