วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาอาชีพ พนักงงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ ๑ และสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาอาชีพ พนักงงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ ๑ และสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ** ประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงาน ที่สนใจเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 038-511142 หรือ 038-517078