วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”และรับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา