วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔๐

           พจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกร้านค้าสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔๐ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียนติจาก คุณกัญภัทร ลี้หยง ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และคุณธนพัฒน์ คำสอน ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Next Last