วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

มอบรางวัลให้กับผู้จำหน่ายเค้กและคุกกี้ในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แสดงความยินดีกับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร “รางวัลนักขายดีเด่น”จากกิจกรรมการแข่งขันสุดยอดนักขาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การจำหน่ายเค้กและคุกกี้ในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา