วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการ “RRR AWARD 2021 อาชีวะสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

           ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดี มอบเกียรติบัตรและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันการจัดทำแผนธุรกิจ จากการเข้าร่วมอบรมโครงการ “RRR AWARD 2021 อาชีวะสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔