วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ครบรอบ ๘๔ ปี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ครบรอบ ๘๔ ปี ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last