วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย มอบรางวัลการประกวดจัดพานไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last