วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาบุคลากร “การใช้งานแอฟพิเคชั่น Cvc-cha E-Library”

           วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “การใช้งานแอฟพิเคชั่น Cvc-cha E-Library” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และยกระดับความสามารถในการใช้งานห้องสมุดของคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ในการบริหารจัดการห้องสมุด Cvc-cha E-Library โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติศักดิ์ ยมจินดา วิทยากรการอบรมและสนับสนุนด้านเทคนิคประจำโครงการ