วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมดังนี้ - จัดโต๊ะหมู่บูชางานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๔ - ร่วมเดินขบวนงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๔ และการแสดงอาชีวะสร้างสรรค์ เส้นทางมืออาชีพสู่ความเป็นเลิศ เคียงคู่เมืองอัจฉริยะ - ปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบสังคมบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทราและตรวจสอบความเรียบร้อยภายในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๔

Next Last