วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาออนไลน์ (Virtual Scholarship Award Ceremony) โครงการทุนการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนโดย คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

           ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาออนไลน์ (Virtual Scholarship Award Ceremony) โครงการทุนการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนโดย คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยมีนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับทุน จำนวน ๑๑ คน