วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจนักเรียน ที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ (เข็ม ๒) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจนักเรียน ที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ (เข็ม ๒) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา