วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิ EDF มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิ EDF มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท