วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วันคล้ายวันเกิด ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิด ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last