วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา