วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การอบรมหลักสูตรอบรมครูนิเทศก์เพื่อการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในนามผู้จัดทำหลักสูตรการอบรมหลักสูตรอบรมครูนิเทศก์เพื่อการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี (จำนวน ๒๑ ชั่วโมง) ของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก ๑ จังหวัดปราจีนบุรี (วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี) ศูนย์หลักจังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และร่วมดำเนินการพิธีเปิดการอบรม ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์ #Admin : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา