วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ World Robot Games Thailand Championship 2017 (WRG 2017)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ World Robot Games Thailand Championship 2017 (WRG 2017) ในประเภท Rescue Robot ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ทำภาระกิจในรอบที่สองได้ 190 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 เป็น โล่และเหรียญรางวัล