โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการฉาบปูนสไตล์ลอฟงานผนังและงานพื้น

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการฉาบปูนสไตล์ลอฟงานผนังและงานพื้น ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยได้รับการสนันสนุนทีมงานวิทยากร โดย บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด