วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการฝึกอบรมและปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมและปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และได้รับเกียรติจาก คุณธนศักดิ์ วงศ์สุรกาญจน์ ผู้จัดการฝ่าย ฝึกอบรมโรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จสู่การประกอบอาชีพ" เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา