วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตาม โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตาม โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กับ สถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ - บริษัทสยามเทรดเวลล์ จำกัด - บริษัทสยามทาโก้ จำกัด - บริษัทสยามคลิสตัล ไรซ์ จำกัด - บริษัท นับหนึ่ง ประชุมและลงนามความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์

Next Last