วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานแสดงความยินดี ครูปวิตา อึ่งปั้น

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูปวิตา อึ่งปั้น ที่สอบบรรจุได้ตำแหน่งพนักงานราชการ ที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ในวันที่๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last