วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาโดยงานโครงการพิเศษฯ (fix it center) มอบชุด PPE จำนวน ๒๗๐ ชุดให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู และโรงพยาบาลสนามชัยเขต

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ มอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาโดยงานโครงการพิเศษฯ (fix it center)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นตัวแทนมอบชุด PPE จำนวน ๒๗๐ ชุดให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู และโรงพยาบาลสนามชัยเขต