วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนอุปการะการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และงานแนวแนวฯ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนอุปการะการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์