วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วันฉัตรมงคล ปี ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา