วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูครูผู้ช่วย และแสดงความยินดีกับครูปิยฉัตร พลเสน ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยอาชีพศึกษามหาสารคาม

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับครูที่ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และแสดงความยินดีกับครู ปิยฉัตร พลเสน ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยอาชีสศึกษามหาสารคาม ในวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รายชื่อครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูครูผู้ช่วย ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ๑. ครูสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ๒. ครูพงศักดิ์ เส็งหะพันธ์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ๓. ครูผดุงรัตน์ มีสังเกต สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ๔. ครูดลนัย พสินธุ์ สาขาอาหารและโภชนาการ ๕. ครูวิทูล เยื้องอย่าง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖. ครูนาตยา จุตาทิศ สาขาการท่องเที่ยว ๗. ครูอาริยา นิยมชาติ สาขาอาหารและโภชนาการ ๘. ครูสริดา บุญประคอง สาขาการจัดการโลจิสติก

Next Last