วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูครูผู้ช่วย

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับครู ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รายชื่อครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูครูผู้ช่วย ๑. ครูปุณณสิริ เทียนชัยสุธารัตน์ ๒. ครูสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ ๓. ครูพัชรา ทองเหลื่อม ๔. ครูจารุวรรณ กัณหะสุต ๕. ครูวิยะดา จินดานารี ๖. ครูชานนท์ ชื่นนิรันดร

Next Last