วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา