วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบ นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย คือ วันจักรี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสืบทอดต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทย และทรงเป็นแบบอย่างให้พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ เจริญรอยตามพระยุคลบาทแห่งองค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์ตลอดมา