วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

สวัสดีปีใหม่ นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔