วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

สวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มอบ หมายให้นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ เข้าสวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา