วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธียกเสาเอก อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธียกเสาเอก อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นอาคาร ๔ ชั้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา