วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

สวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ ในหน่วยงานราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ชำนาญ แสงทอง ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ ในหน่วยงานราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓