วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน:เทศกาลคริสต์มาส เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last