วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last