วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา