วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ ดวงพร ราษฎร์เจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา