โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ “กิจกรรม English Camp”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ “กิจกรรม English Camp” เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา