วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ ในโอกาสที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาคหกรรม