วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และโครงการบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับฝ่ายป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และโครงการบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา