วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ชมรมเพื่อนสังคม ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา