วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา กับบริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา