วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

งาน “หนึ่งปีเจอกันหน คนคุ้นเคย” ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงาน “หนึ่งปีเจอกันหน คนคุ้นเคย” ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา