วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน จากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา