วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน:เทศกาลคริสต์มาส ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last