วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานเลี้ยงแสดงความยินดี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงาน“คณัสณันท์ พรรณรุจา ดุจเฟื่องฟ้า ก้าวหน้าไกล” เพื่อแสดงความยินดีกับ ท่านรองผู้อำนวยการ คณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last