วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา