วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last