วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งที่ ๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งที่ ๕ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

Next Last