วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมตกแต่งดอกไม้บวงสรวงและร่วมขบวนแห่ทางบกในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Next Last