วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๔ สามมุขเกมส์ จังหวัดชลบุรี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๔ สามมุขเกมส์ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รางวัลที่ได้รับ ๑. กีฬาบาสเกตบอล (ชาย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ๒. กีฬามวยสากลสมัครเล่น (รุ่น ไลท์เวท) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๓. กีฬามวยไทยสมัครเล่น รางวัลรองชนะเลิศดันดับที่ ๒ กรีฑา ๑. ประเภทวิ่ง ๘๐๐ เมตร (หญิง) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๒. ประเภทวิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร (หญิง) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๓. ประเภทวิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร (หญิง) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๔. ประเภทวิ่ง ๔๐๐ เมตร (หญิง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๕. ประเภทวิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร (หญิง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒